Installasjonsveiviser Java Web Start 8

Velkommen til veiviseren som viser deg hvordan du raskt kan installere Java Web Start på din maskin.


Veiviseren er delt opp i små steg som tar deg igjennom prosessen med å installere programvare og starte Matrikkel-klienten.
  1. Finn installasjonsfil og installere

    Finne riktig installasjon på Java sin offisielle hjemmeside og installere den på din maskin.

  2. Starte Matrikkel-klient

    Viser hvordan en starter opp Matrikkel-klienten for første gang.