Installasjonsveiviser Java Web Start 8

Du utfører nå et steg i veiviseren for installasjon av Java for Matrikkelklienten.

  1. Finn installasjonsfil og installere
  2. Starte Matrikkel-klient

Finn installasjonsfil

For å kunne kjøre programmer laget i Java må man installere Java Runtime Environment på maskinen først. Dette gjøres enklest ved å laste ned Java Runtime Environment fra Java sine hjemmesider. Gå til http://java.com/.

Velkomstside Trykk på den store røde knappen for å gå videre til nedlastingssiden.

Det vil nå sjekkes om du har Java installert og hvilket operativsystem du bruker. Dersom du ikke har Java installert vil du få opp en ny stor rød knapp. Sjekk at riktig operativsystem listes nedenfor og trykk på knappen. Dersom du har Java installert allerede, vil det ikke komme opp noen knapp. Det skal da også stå at anbefalt versjon av Java er installert.

Klikk for å laste ned Her vist med Windows.

Velg så å kjøre filen, i stedet for å lagre den på disk.

Kjør igang filen Dersom nettleseren viser en sikkerhetsdialog, velg da aksepter/kjør.

Installasjonen vil starte automatisk så fort filen er lastet ferdig ned i nettleseren din.

Kjør igang filen Klikk Install for å starte installasjonen.

Du har nå installert JRE på ditt system. Dette trenger du bare å gjøre denne ene gangen.
Gå videre til neste steg for å starte Matrikkel-klienten for første gang!