Installasjonsveiviser Java Web Start 7

Du utfører nå et steg i veiviseren for installasjon av Java for Matrikkelklienten.

  1. Finn installasjonsfil og installere
  2. Starte Matrikkel-klient

Starte Matrikkel-klienten

Du har nå installert JRE 6 eller 7 på ditt system, og er klar for å kjøre Matrikkel-klienten.
Programmet er distribuert som et Web Start program, og du kan starte det i nettleseren din her.

Ikke alle nettlesere er forhåndsinnstilt til å starte Web Start programmer automatisk. I Internet Explorer går dette av seg selv.

Velg program-tilknytning Huk av for å automatisere kjøringen av Web Start programmer.

PS. Du må autentisere deg mot webserveren som holder på programmet. Bruk da passord og brukernavn du har fått tildelt til Matrikkelen.


Java Web Start laster ned programfilene til Matrikkelen for deg, og mellomlagrer disse til senere bruk.

Nedlasting av programfiler Ved oppdatering og første gangs kjøring, tar det noe tid før prosessen har lastet ned alle programfilene til din datamaskin. Dette skjer automatisk.

Dersom du har kjørt Matrikkel-klienten før og programfilene er av nyeste versjon, blir forrige punkt raskt unnagjort.


Når Matrikkel-klienten er startet opp, blir man møtt med en dialog for innlogging og autentisering mot Matrikkelen. Bruk tildelt brukernavn og passord for å logge inn.

Autentisering mot Matrikkelen Ved oppdatering og første gangs kjøring, tar det noe tid før prosessen har lastet ned alle programfilene til din datamaskin. Dette skjer automatisk.

Nå skal man kunne starte opp Matrikkelen!

Gå videre til: