Versjon 3.15.4.1 av Matrikkelsystemet
Produksjon

Status

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
For mer informasjon om matrikkelen og ny funksjonalitet i denne versjonen,
se www.matrikkelen.no

Se informasjon om denne versjonen.

Statens kartverk har utviklet følgende hovedkomponenter:

Veiledning til matrikkelen/matrikkellov.

Med linken nede på siden kan du starte opp Statens kartverks oppdateringsklient. Dersom du har problemer med å starte klienten kan muligens noen tips om Java Web Start hjelpe.

OBS! Obligatorisk javaversjon er Java 8 update 102 eller høyere.
(Mer informasjon om Javaversjoner)

Klikk her for å laste ned ny klient:

Instruksjoner: For windows kjører du .exe-fila og følger instruksjonene. Klientene til linux og mac OSX må pakkes ut, og deretter er de klar til bruk. Alle klientene krever 64-bits arkitektur.