Nytt i matrikkelen versjon 3.14

I helgen, 15. til 17. mars 2019, er versjon 3.14 av matrikkelen lagt ut. Versjon 3.14 inneholder mest tekniske forbedringer og få endringer som er synlig i matrikkelklienten.


Ny og endret funksjonalitet i versjon 3.14

Krav om passordbytte for alle brukere av matrikkelen

Krav fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet(NSM) gjør at vi må innføre passordbytte for alle brukere av matrikkelen. Brukerhåndtering av brukere på www.nd.matrikkel.no er derfor flyttet fra BAAT til matrikkelklienten i versjon 3.14. Brukere på www.nd.matrikkel.no vil derfor etter versjon 3.14 også ha krav om passordbytte. Brukere vil få tilsendt e-post, 14 dager og igjen 5 dager, før frist for passordbytte utløper. E-posten inneholder en link til en nettside hvor bruker kan bytte passord.

Passord til eksisterende brukere kan byttes her.


Økt tid før timeout ved elektronisk melding til tinglysing

Det er noen brukere som har opplevd at elektronisk tinglysing ikke har blitt gjennomført på grunn av timeout fordi automatisk kontroll hos tinglysing har tatt for lang tid. Til versjon 3.14 har vi økt tidsrommet før timeout fra 30 til 150 sekunder.


Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverket sin matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner